„Центар за децу и омладину Мирослав Антић-Мика“

„Центар за децу и омладину Мирослав Антић-Мика“ је државна институција која се брине о деци и младима од 6 до 25 година старости, без адекватног родитељског старања седам дана у недељи. 

IMG_7040_slide26.JPG

Основни задаци Институције су да пружи здравствену заштиту, моралну подршку, социјалну и емоционалну сигурност, основно образовање и сву другу подршку неопходну за правилан развој. Особље се састоји од 9 наставника и 2 социјална радника.

IMG_7089_slide27.JPG

Хитно им је потрбан школски инвентар, компјутери, игре за децу са посебним потребама и баштенски намештај. Амбициознији пројекти укључују изградњу фудбалског терена, летњих учионица и студентског пансиона.

IMG_7029_slide27.JPG

Школа „Никола Вукићевић“

Школа „Никола Вукићевић“ је основна школа са 745 ченика, старости од 7 до 14 година. Особље се састоји од 53 наставника. Предају се разни предмети: српски, енглески, француски, математика, историја, ликовно, музичко, биологија, географија, хемија, физика, ИТ, физичко, инжењерство и технологија.

IMG_7179_slide29.JPG
IMG_7162_slide31.JPG

Њима је хитно потребан школски инвентар, ИТ опрема, учионички намештај и опрема, спортска опрема. Такође, хитно су им потребне књиге на страним језицима (енглески, француски, немачки) како би обогатили своју библиотеку.

IMG_7172_slide30.JPG

Амбициознији пројекти укључују обнову школске ограде и изградњу нове функционалне дворане.

IMG_7180_slide30.JPG

Центар „Вук Караџић“

Центар „Вук Караџић“ је основан 1.априла,1974.године. У школи је запослено 60 наставника, међу којима је 40 специјализовано за рад са децом са посебним потребама. Они се брину о младима и одраслима од 0 до 50 година старости са различитим инвалидитетом. Они у овој школи подучавају 150 деце са посебним потребама и додатних 150 укључених у локалне школе.

slide32.png

Активности укључују психомоторну едукацију, терапију говорним језиком, сензорну интеграциону терапију, рехабилитацију за физички неспособне особе и особе са умањеним способностима.

IMG_7201_slide33.JPG

Њима је хитно потребан општи школски инвентар, компјутери, учионички намештај, опрема за доставу хране.

Амбициознији пројекти укључују минибус за превоз деце и особља, реконструкцију крова, изградњу сензорног врта и завршетак недовршених радова на центру дневног боравка за младе и одрасле.

IMG_7209_slide34.JPG